Künye

 

 

 

Delta Group Basın Yayın Matbaacılık Reklam Organizasyon Ltd. Şti.

Adına İmtiyaz Sahibi

Mustafa KAVAF

Genel Yayın Yönetmeni

Hüseyin BARAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet Kayhan YILDIZ

İDARE YERİ:

Havzan Mah., Şehir Cad.

No:15/201

Meram/KONYA

Tel: 0332 235 70 12

www.konyatakip.com

konyatakip@gmail.com